Đồng Phục Công nhân – Mã 14

100,000

Áo Si Bích

Nhà sản xuất: Việt Nam
Nước sản xuất: Việt Nam
Chất liệu:
– Vải si
Màu sắc: màu bich, có thể đặt các mầu khác.
Kích cỡ: 5-8